MICS 2018 Istraživanja

Karakteristike uzorka i istraživanja  Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Dječji rad Crna Gora Romska naselju u Crnoj Gori

Funkcionisanje djeteta Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Ishrana novorođenčadi i male djece Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Obrazovanje Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Rano rađanje & Planiranje porodice Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Razvoj u ranom djetinjstvu Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Stavovi prema vakcinaciji Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

HIV Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Disciplinovanje djeteta Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Dječji brakovi Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Registar rođenih Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Stanje uhranjenosti Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Zdravlje majke i novorođenčadi Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Adolescenti Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Materijalna deprivacija Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Voda za piće, sanitacija i higijena Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

Rodna ravnopravnost Crna Gora Romska naselja u Crnoj Gori

.