Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj

PTT_G-11 - Godišnji izvještaj o poštanskim i kuriskim sredstvima     64 KB

PTT_G-11a - Godišnji izvještaj o telekomunikacionim uslugama     84 KB

PTT_K-11 - Kvartalni izvještaj o poštanskim i kurirskim sredstvima     70 KB

PTT_K-11a - Kvartalni izvještaj o telekomunikacionim uslugama     54 KB

 

.