DevInfo

Cilj uvodenja DevInfo sistema u Crnoj Gori je da postane vodeći izvor informacija za monitoring Strategije razvoja i smanjenja siromaštva, dostizanja milenijumskih razvojnih ciljeva i specifičnih ciljeva koji se tiču djece u periodu tranzicije u Republici Crnoj Gori. Crnogorska DevInfo baza podataka će na jednom mjestu sadržati organizovane i ažurirane indikatore i izvore podataka koji su dio procesa monitoringa NPA-a
 
Crnogorska DevInfo baza podataka će
• poboljšati informisanost Vlade o trendovima i razlikama kod ključnih socijalnih indikatora koji odražavaju i uticu na realizaciju dječijih prava;
• da poboljša kapacitete Vlade i relevantnih partnera da organizuju, analiziraju i distribuiraju informacije na nacionalnom/sub-nacionalnom nivou kao i među različitim resorima
• biti postavljena na websajt Vlade/Monstata u cilju što bolje dostupnosti grupisanim podacima sa prikazima indikatora i mapa;
• da predstavlja fleksibilnu bazu podataka u svrhu podrške donošenju političkih odluka i monitoringa ostvarivanja djecijih prava i drugih ciljeva na nacionalnom i na lokalnom nivou.
 
Crnogorsku DevInfo bazu podataka će koristiti:
• Vlada RCG i vladine institucije
• Lokalne vlade
• Monstat – zavod za statistiku
• Nevladine organizacije
• UN agencije
• Građansko društvo
 
 
Zvanična internet adresa programa DevInfo je
http://www.DevInfo.org
 
Download:

 

.