Novosti

10.08.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jul 2018. godine

Mjesečna inflacija u julu 2018. godine iznosila je 0,2%
 
Mjesečna inflacija u julu 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; povrća; mesa; voća; usluga ishrane u ugostiteljstvu. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jul 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 3,0%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (4,9%); Hrana i bezalkoholna pića (0,5%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Zdravlje (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,0%); Prevoz (-1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,4%); Komunikacije (-0,2%); Ostala dobra i usluge (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u julu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (27,0%); Prevoz (7,6%); Hoteli i restorani (4,7%); Odjeća i obuća (4,1%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Komunikacije (1,3%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Zdravlje (0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,1%). 

Saopštenje


 

.