Novosti

26.07.2018
Predlog Programa zvanične statistike 2019-2023. godina

Zavod za statistiku Crne Gore je u saradnji sa ostalim proizvođačima zvanične statistike, a na osnovu člana 21 i 22 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12), pripremio predlog Programa zvanične statistike, koji sadrži pregled istraživanja, koja se planiraju realizovati u periodu od 2019 - 2023. godine. 

Predlog Programa urađen je u skladu sa potrebama korisnika, koje su iskazane u prethodnom petodgodišnjem periodu od 2014 do 2018. godine, kao i na osnovu zahtjeva evropskog zakonodavstva iz oblasti zvanične statistike, imajući u vidu administrativne kapacitete proizvođača zvanične statistike.

Molimo Vas da, ukoliko predlog Programa zvanične statistike 2019 - 2023. godina, ne ispunjava Vaše potrebe za podacima zvanične statistike, uputite Zavodu za statistiku predlog za njegovu dopunu najkasnije do 5. septembra 2018. godine, na e-mail adresu: program2019_2023@monstat.org ili na adresu IV Proleterske br. 2/2, 81000, Podgorica. 

Više detalja možete pronaći ovdje.

 


 

.