Novosti

25.05.2018
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2018.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2018. godine iznosila je 6,0 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 1,9 mil. EUR ili 31,4%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 4,1 mil. EUR ili 68,6%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 8,2%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 3,3% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 14,4%.
 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2018. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 29,9%, kokošija jaja učestvuju 16,9%, svježe povrće učestvuje 14,6%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 13,4%, ostali proizvodi 8,0%, svježe voće učestvuje 7,1%, svježa riba 5,2%, industrijsko bilje 3,5%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,8% i žita 0,6%. 

Saopštenje


 

.