Novosti

16.05.2018
Maloljetni učinioci krivičnih djela 2017. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2017. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2017. godini iznosio je 243, što je za 3.4% više u odnosu na 2016. godinu.
 
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 133, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje za 7,6%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 128 i manji je za 8,6% u odnosu na 2016. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila maloljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine:
  • udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 63,4%,
  • udio optuženih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica iznosio je 52,6%,
  • udio osuđenih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica iznosio je 53,9%.
 
Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela:
  • udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 14,8%,
  • udio optuženih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica iznosio je 15,0%,
  • udio osuđenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica iznosio je 14,0%.

Saopštenje


 

.