Novosti

03.11.2017
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2016. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2016. godini.
 
Od ukupno 2 702 293 hilj.m³ zahvaćenih voda, 2 701 332 hilj.m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,8%, podzemne vode 0,2%), a 961 hilj.m³ iz javnog vodovoda.
 
Posebno su istaknute sljedeće oblasti djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda i Ostala prerađivačka industrija, popravka i instalisanje mašina i opreme, koje zahvataju i koriste 99,9% od ukupne količine vode.
 
Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,8% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,2% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.
 
Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 79,1% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 20,9% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.

Ukupna količina korišćenih voda u industriji u 2016. godini, u poređenju sa 2015. godinom manja je za 3,5 %. 

Saopštenje


 

.