Novosti

27.10.2017
Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori, 2016. godina

 U ovom saopštenju objavljuju se rezultati poslovanja preduzeća u Crnoj Gori u 2016. godini. Rezultati

poslovanja preduzeća dobijeni su iz istraživanja “Strukturne biznis statistike” (SBS), a korišćenjem
metodologije koja je skladu sa Regulativom Evropske Komisije br. 295/2008. Podaci su prikazani na
nivou sektora Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010) kao i prema klasi (veličini) preduzeća.
 

 

.