Novosti

02.08.2017
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2016. godini

 Ukupan broj goveda u 2016. godini iznosio je 89 269. U odnosu na 2015. godinu manji je za 3,4%. Broj goveda starosti od 1-2 godine bilježi rast od 41,3%, dok kod mladih goveda do jedne godine, kao i kod goveda starijih od 2 godine bilježi se pad u odnosu na 2015. godinu.

U 2016. godini ukupan broj koza iznosio je 31 458 i veći je za 6%, u odnosu na 2015. godinu, dok ukupan broj ovaca iznosio je 191 992 i manji je za 1,4%.
Broj svinja i živine, u 2016. godini bilježi rast. Tako je kod svinja zabilježen rast od 123,8%, dok kod živine 37,9%, u odnosu na 2015. godinu.
 

 

.