Zavod za statistiku po prvi put sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Učešćem u anketi imate mogućnost da iznesete svoje mišljenje o radu Zavoda za statistiku Crne Gore i tako nam pomognete da unaprijedimo svoj rad na osnovu Vaših odgovora.
Novosti

28.07.2017
Preračun vremenskih serija u statistici otpada

Predmet ovog Saopštenja je preračun serije podataka za period 2011 – 2015. godine o proizvedenim i obrađenim količinama otpada u Crnoj Gori.
 

Osnovni cilj preračuna podataka je dobijanje kvalitetnih međunarodno uporedivih podataka o proizvedenim i obrađenim količinama otpada, koji su usklađeni sa međunarodnim standardima, kao i dobijanje uporedivih podataka za period 2011 – 2015. godine za Crnu Goru. 

Saopštenje


 

.