Novosti

21.07.2017
Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2016. godina

U ovom Saopštenju objavljuju se podaci o broju i strukturi  poslovnih subjekata koji su u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2016. godini. Izvor podataka je Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata. Glavni cilj svih stranih ulaganja je profit. Težnja za osvajanjem novih tržišta je jedan od najvažnijih motiva stranih ulagača. Strana preduzeća posjeduju potrebne tehnologije i finansijska sredstva i od njih se očekuje da doprinesu efikasnosti domaćih preduzeća i da unaprijede upravljanje preduzećem. Ukupan broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2016. godini je 4 710. 

Saopštenje


 

.