Novosti

23.06.2017
Industrijska proizvodnja - PRODCOM 2016. godina

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2016. godini se može prikazati na razne načine. Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.
 
U 2016. godini slijedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2015. godine:
  • Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano sa 81 853 m³ na 92 911 m³ odnosno 13,5%;
  • Katranizovani makadam sa 46 589 t na 78 626 t odnosno 68,7%;
  • Ljekovi koji sadrže peniciline ili njihove derivate sa 17 632 kg na 32 308 kg odnosno 83,2%.
 
U 2016. godini slijedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2015. godine:
  • Svjež beton sa 383 143 t na 342 719 t odnosno -10,5%.
  • Sirovi aluminijum, nelegirani sa 42 499 t na 38 915 t odnosno -8,4%. 

Saopštenje


 

.