Novosti

20.06.2017
Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2016/2017. godina

U zimskom semestru akademske 2016/2017. godine na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, na osnovnim studijama, upisano je 21 422 studenta, što je za 3,5% manje u odnosu na zimski semestar prošle akademske godine. Udio studentkinja je 54,2% (11 601), a studenata 45,8% (9 821).
 
Od ukupnog broja upisanih studenata, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 16 104 ili 75,2%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 5 318 ili 24,8%. Broj upisanih studenata u odnosu na prošlu akademsku godinu, na javnim visokoškolskim ustanovama manji je za 5,3%, dok je broj upisanih studenata na privatnim visokoškolskim ustanovama veći za 2,4%.
 

Na prvu godinu studija, akademske 2016/2017. godine upisano je 6 887 studenata ili 32,1% (ovdje su uključeni i studenti koji više puta upisuju prvu godinu). Broj upisanih studenata na prvoj godini studija manji je za 3,7% u odnosu na prošlu akademsku godinu. Od svih studenata prve godine studija učešće osoba ženskog pola je 52,7 % (3 630), a muškog 47,3% (3 257). 

Saopštenje


 

.