Novosti

09.06.2017
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2016. godina

Jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2016. godine bilježe pad od 5% u odnosu na isti period prošle godine.
 
Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2016. godine bilježe pad od 3,1% u odnosu na isti period prošle godine.
 

U periodu od januara do decembra 2016. godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 94,8% zabilježen je kod poglavlja 63: Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi, iznošena, dotrajala odjeća i dotrajali proizvodi od tekstila, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 24,5% bio kod poglavlja 05: Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaceni. 

Saopštenje


 

.