Novosti

24.02.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Januar 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u januaru bilježi pad u odnosu na isti mjesec 2016. godine 19,5%.
 
Posmatrano sektorski, sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 53,3%, u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec 2016. godine, dok su dva sektor zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 21,6% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 26,3%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u januaru bilježi pad u odnosu na isti mjesec prethodne godine 7,9%.
 

Sektorski posmatrano, u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec 2016. godine sektor vađenje ruda i kamena je zabilježio rast prometa 8,2%, a sektor prerađivačka industrija pad prometa 14,1%. 

Saopštenje


 

.