Novosti

25.11.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Oktobar 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Oktobar 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 980,2 mil.eura što ukazuje na rast od 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 261,2 mil.eura, što je više za 6,6% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 719 mil. eura, što je više za 12,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,2% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 16% .
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 73,8 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 53,4 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 12,8 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 440,2 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 108,8 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 105,2 mil. eura).
 
U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (61 mil. eura), Mađarska (32,2 mil. eura), Bosna i Hercegovina (19,2 mil. eura).

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (383,1 mil. eura), Njemačka (186 mil. eura) i Kina (158,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.