Novosti

25.10.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Septembar 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Septembar 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 781,5 mil.eura što ukazuje na rast od 11,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 231,5 mil.eura, što je više za 5,8% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 550 mil. eura, što je više za 12% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 14,9% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 15,8%.
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 67,6 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 48,8 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 12 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 401,8 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 97,8 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 97,3 mil. eura).
 
U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (53,6 mil. eura), Mađarska (31 mil. eura), Bosna i Hercegovina (15,8 mil. eura).
 

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (345,9 mil. eura), Njemačka (172,5 mil. eura) i Kina (142,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.