Novosti

25.07.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Jun 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Jun 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 120,9 mil.eura što ukazuje na rast od 11,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 145,8 mil.eura, što je više za 1% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 975,1 mil. eura, što je više za 13,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 14,9% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 16,8%.
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 47,9 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 34,5 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 9,1 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 266,5 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 65,2 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 60,2 mil. eura).
 
U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (35,3 mil. eura), Mađarska (22,2 mil. eura), Italija (10 mil. eura).
 

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (208,7 mil. eura), Njemačka (115,3 mil. eura) i Kina (95,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.