Novosti

19.07.2016
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jun 2016. godine

Mjesečna inflacija u junu 2016. godine iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u junu 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 1,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; voća; ribe i morskih plodova; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (3,8%); Prevoz (2,0%); Ostala dobra i usluge (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,3%); Rekreacija i kultura (-0,2%). Cijene u grupama: Alkoholna pića i duvan; Zdravlje; Komunikacije; Obrazovanje su ostale na nivou cijena iz prethodnog mjeseca.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u junu zabilježene su u grupama: Odjeća i obuća (2,7%); Alkoholna pića i duvan (2,6%); Zdravlje (2,0%); Hoteli i restorani (0,9%); Komunikacije (0,5%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Prevoz (-6,9%); Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%); Ostala dobra i usluge (-1,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,9%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,9%); Rekreacija i kultura (-0,4%). 

Saopštenje


 

.