Novosti

28.03.2016
BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI, 2015. GODINA

Zbog rastućih potreba i sve većom tražnjom za podacima o populaciji poslovnih subjekata i njihovom klasifikacijom po osnovu različitih obilježja, Zavod za statistiku Crne Gore priprema Analizu o broju i strukturi poslovnih subjekata u Crnoj Gori. 
 
U njoj su, u nekoliko različitih djelova data kratka objašnjenja, grafički i tabelarni pregledi, kao i metodološka objašnjenja. Metodološka objašnjenja nalaze se na kraju Analize i omogućavaju pravilno i lakše korišćenje prikazanih podataka. Ova Analiza, kao i druge Analize koje se objavljuju u Zavodu za statistiku, dostupne su na internet strani Zavoda, a namijenjene su kako unutrašnjim, tako i spoljnim korisnicima.
  
Predmet posmatranja Analize broja i strukture poslovnih subjekata jesu aktivni poslovni subjekti koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Crne Gore. Aktivni poslovni subjekti su subjekti koji u posmatranoj godini obavljaju određenu djelatnost, imaju zaposlene radnike i ostvaruju određeni promet. 
 
Postoji bitna razlika između registrovanih i aktivnih poslovnih subjekata. Registrovani poslovni subjekti, postoje u evidenciji kao pravne jedinice, ali tek prvim prikazivanjem broja zaposlenih i prvog ostvarenog prometa postaju stvarno aktivni.  
 
Analiza daje pregled stanja poslovnih subjekata na nivou Crne Gore, i to po obliku svojine, po sektorima i po klasi veličine.  
 

Izvor podataka, koji su prikazani i obrađeni u datoj Analizi jeste statistički biznis registar, koji se isključivo koristi u statističke svrhe. U ovom registru su objedinjena identifikaciona, stratifikaciona (finansijska) i demografska obilježja za sve aktivne poslovne subjekte na teritoriji Crne Gore i svakodnevno se radi na poboljšanju kvaliteta podataka. Osnovni izvori iz kojih se vrši ažuriranje statističkog biznis registra mogu se podijeliti na eksterne i interne. Eksterni izvori su administrativni izvori, dok su interni izvori informacije do kojih se dolazi realizacijom statističkih istraživanja. Takođe, svakodnevno se vrše analize potencijalnih novih izvora podataka da bi se u što većoj mjeri ostvario jedan od ciljeva Zavoda za statistiku, a to je u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti opterećenost izvještajnih jedinica.  

Publikacija


 

.