Novosti

17.02.2016
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014. GODINA

Podaci prezentovani u ovom saopštenju rezultat su obrade godišnjih izvještaja prikupljenih od subjekata koji su obavljali djelatnosti istraživanja i razvoja u Crnoj Gori, u 2014. godini, putem upitnika: Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za naučnoistraživačke ustanove i istraživačko-razvojne jedinice u 2014. godini (IR-1). Podaci su prikupljeni od 60 izvještajnih jedinica koje su u 2014. godini obavljale aktivnosti istraživanja i razvoja na teritoriji Crne Gore i to za četiri sektora: poslovno-preduzetnički sektor, državni sektor, sektor visokog obrazovanja i privatni neprofitni sektor. Od ukupnog broja jedinica, 35 pripadaju sektoru visokog obrazovanja, 11 poslovno-preduzetničkom sektoru, 11 državnom sektoru i 3 privatno neprofitnom sektoru. 
 
Ključni rezultati ovog istraživanja pokazuju da je:
  • Ukupna domaća potrošnja na istraživanje i razvoj za 2014. godinu (Gross Expenditure on Research and Development - GERD) iznosi 0,36 % BDP-a1 , tj. bruto izdaci za IR iznosili su       12 558 653 EUR, od toga tekući izdaci su iznosili 76,2%, a kapitalni izdaci 23,8%.
  • Od ukupnog broja angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja u  2014. godini bilo je: 1 708 istraživača, stručnih i tehničkih saradnika 299, a pomoćnog osoblja 332. Imajući u vidu da su aktivnosti na poslovima istraživanja i razvoja pojedinih zaposlenih samo dio radnog vremena, izračunava se ekvivalent pune zaposlenosti. Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, na poslovima istraživanja i razvoja puno radno  vrijeme bilo je angažovano oko 600 lica.  
  • Godišnjim istraživanjem (IR-1) za 2014. godinu  nije bilo pronalazaka i patenata registrovanih od strane izvještajnih jedinica. 

Saopštenje

 


 

.