Novosti

25.12.2013
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Novembar 2013. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period januar-novembar 2013. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 965 mil. eura što ukazuje na pad od 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrijednosti od 341 mil. eura, što je više za 1,9% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 624 mil. eura, što je manje za 3,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 21% i veća je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 19,9%.

U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva- sektor 3, u iznosu od 99,8 mil. eura (koju čine: Električna energija u iznosu od 88 mil. eura i Nafta i naftni derivati u iznosu 10,7 mil. eura).

U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 0 – Hrana i žive životinje u iznosu od 335 mil. eura (koji čine: Meso i prerade mesa u iznosu od 82 mil. eura i Žitarice i proizvodi od žitarica u iznosu od 50,3 mil. eura). U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (121,4 mil. eura), Republika Hrvatska (54,1 mil. eura), Slovenija (34,4 mil. eura).

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (463,9 mil. eura), Grčka (136,9 mil. eura) i Kina (132,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.

Saopštenje


 

.