« Decembar 2019 »
NedPonUtoSreCetPetSub
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
21
22
23
24
26
28
29
    

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Poslednja novost 
06.12.2019
Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) 2018. godine

Anketa o dohotku i uslovima života je godišnje istraživanje koje Uprava za statistiku redovno sprovodi od 2013. godine. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem pružaju mogućnost računanja indikatora monetarnog rizika od siromaštva i indikatora nejednakosti raspodjele dohotka u društvu. Realizacija ankete usklađena je sa uredbama EU i Eurostatovom metodologijom EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions). EU-SILC istraživanje je obavezan izvor za praćenje statistike dohotka, siromaštva i socijalne isključenosti, kako bi se obezbijedili uporedivi podaci za svaku državu odvojeno i na nivou EU kao cjeline. 


Ostale novosti 
29.11.2019 Obavještenje
  Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2019. godine
  Indeks prometa u trgovini na malo Oktobar 2019. godine
  Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - oktobar 2019. godine
  Prosječne zarade (plate) Oktobar 2019. godine
27.11.2019 Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma, III kvartal 2019. godine
  Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, III kvartal 2019. godine
26.11.2019 Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Oktobar 2019. godine
22.11.2019 Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Oktobar 2019. godine
  Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Oktobar 2019. godine
  Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2019.godine
21.11.2019 Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2019. godine

Arhiva

 

.