MONSTAT android aplikacija omogućava mobilni pristup glavnim statističkim podacima koji se odnose na Crnu Goru

 

.